Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: V práci bude řešena problematika přenosu a zpracování akustického signálu, který je emitován fotosyntetickým organismem, tedy rostlinou. Při vyvolaném řízeném stresu rostliny, který nastává například nedostatkem závlahy, nízkou/vysokou teplotou, intenzitou světla atd., je ze stonku rostliny emitováno vlnění, které koreluje s mírou její stresové zátěže. Práce bude pojednávat o možnostech snímání a analýzy takto vyvolaných signálů. Bude vyvíjeno HW a SW řešení pro optimalizaci systému pro efektivní monitoring stavu rostlin v reálném čase.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-ZS Zemědělská specializace
D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství