Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: Posouzení současného stavu využití systémů GPS u strojů pro hnojení a pro ochranu rostlin a vyhodnotit možnosti jejich využití v podmínkách široké praxe.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia