Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: The main aim is to develop a methodology for the design and implementation of hierarchical fuzzy expert systems for decision support in situations where due to the large number of parameters is not possible to build a complete knowledge base. The situation needs to be addressed by appropriate distribution of decision-making system to partial subsystems and their interconnections. This procedure is not trivial and created methodology must be designed for dramatical simplifying and ensuring correct results of the whole system.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SIA System Engineering and InformaticsD-SIA-EIA Economic Informatics