Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Ve středoevropské krajině je vše odvyslé od historického a současného hospodaření na daných místech, včetně bioty. Práce je zaměřena na různé skupiny oraganizmů a jejich využití vrámci sledovaných charakteristik.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení