Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Ve středoevropské krajině je vše odvyslé od historického a současného hospodaření na daných místech, včetně bioty. Práce je zaměřena na různé skupiny oraganizmů a jejich využití vrámci sledovaných charakteristik.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení