Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na klima středoškolské třídy. Student provede analýzu odborných zdrojů, věnujících se této problematice.Součástí práce bude průzkum zaměřený na klima středoškolské třídy. Výstupem mohou být doporučení pro praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.