Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Školní poradenství na středních odborných školách
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
4
Proposed by:
Summary: Téma bakalářské práce se bude soustředit na oblast školního poradenství na středních odborných školách. Student na základě odborné literatury a vlastního průzkumného šetření zpracuje text souvisejí s činností školních poradců/školního poradenského pracoviště. Student si vybere jedno konkrétní téma ze školního poradenství z následujících dvou oblastí: 1) sociálně patologické jevy u studentů SOŠ, 2) specifické poruchy učení u studentů SOŠ. Na základě domluvy s vedoucím práce je možné problematiku sociálně patologických jevů zpracovat i z pohledu studentů. Konkrétní metodologický postup při řešení průzkumného šetření bude konzultován osobně.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogyB-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.