Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Školní poradenství na středních odborných školách
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt:
Téma bakalářské práce se bude soustředit na oblast školního poradenství na středních odborných školách. Student na základě odborné literatury a vlastního průzkumného šetření zpracuje text souvisejí s činností školních poradců/školního poradenského pracoviště. Student si vybere jedno konkrétní téma ze školního poradenství z následujících dvou oblastí: 1) sociálně patologické jevy u studentů SOŠ, 2) specifické poruchy učení u studentů SOŠ. Na základě domluvy s vedoucím práce je možné problematiku sociálně patologických jevů zpracovat i z pohledu studentů. Konkrétní metodologický postup při řešení průzkumného šetření bude konzultován osobně.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.