Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Školní poradenství na středních odborných školách
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Abstrakt: Téma bakalářské práce se bude soustředit na oblast školního poradenství na středních odborných školách. Student na základě odborné literatury a vlastního průzkumného šetření zpracuje text souvisejí s činností školních poradců/školního poradenského pracoviště. Student si vybere jedno konkrétní téma ze školního poradenství z následujících dvou oblastí: 1) sociálně patologické jevy u studentů SOŠ, 2) specifické poruchy učení u studentů SOŠ. Na základě domluvy s vedoucím práce je možné problematiku sociálně patologických jevů zpracovat i z pohledu studentů. Konkrétní metodologický postup při řešení průzkumného šetření bude konzultován osobně.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.