Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. David Janík, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Disertační práce se bude věnovat hledání charakteristických prostorových vzorů přirozené obnovy v lesích ponechaných samovolnému vývoji. Cílem bude zachytit rozdíly časoprostorových vzorů zmlazení v závislosti na typu lesa (horské smrčiny, jedlobučinách, lesy nížinných poloh, lužní lesy) a jejich disturbančnímu režimu. Bude sledováno prostorové uspořádání obnovy, průběh kompetičních vztahů mezi dřevinami a jejich mortalita. Pro řešení budou používány zejména metody analýzy prostorových bodových procesů a prostorové logistické modely populační dynamiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa