Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
State of topic:
approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Disertační práce se bude věnovat hledání charakteristických prostorových vzorů přirozené obnovy v lesích ponechaných samovolnému vývoji. Cílem bude zachytit rozdíly časoprostorových vzorů zmlazení v závislosti na typu lesa (horské smrčiny, jedlobučinách, lesy nížinných poloh, lužní lesy) a jejich disturbančnímu režimu. Bude sledováno prostorové uspořádání obnovy, průběh kompetičních vztahů mezi dřevinami a jejich mortalita. Pro řešení budou používány zejména metody analýzy prostorových bodových procesů a prostorové logistické modely populační dynamiky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape EngineeringD-LAND-FECOL Forest Ecology