Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Student se zaměří na formu rizikového chování záškoláctví, a to se v prostředí střední odborné školy. Zaměří se na zmapování motivů žáka SOŠ, které ho vedou k záškoláctví, ale také průvodních okolností záškoláctví (s kým a jak tráví žák čas za školou, kdo o tomto jednání ví, jaký je konflikt mezi záškoláctvím a docházkou do školy, jak je záškoláctví omlouváno atp.). Vzhledem ke specifičnosti průzkumného problému se očekává kvalitativní šetření, a to formou rozhovorů s žáky SOŠ, kteří mají problém s docházkou do školy a záškoláctvím. Jako vhodná metoda analýzy se jeví otevřené kódování (první fáze zakotvené teorie), výstupem mohou být doporučení pro školy jak zlepšit docházku žáků a kvalitu jejich středního odborného vzdělávání.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.