Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Abstrakt: Student se zaměří na formu rizikového chování záškoláctví, a to se v prostředí střední odborné školy. Zaměří se na zmapování motivů žáka SOŠ, které ho vedou k záškoláctví, ale také průvodních okolností záškoláctví (s kým a jak tráví žák čas za školou, kdo o tomto jednání ví, jaký je konflikt mezi záškoláctvím a docházkou do školy, jak je záškoláctví omlouváno atp.). Vzhledem ke specifičnosti průzkumného problému se očekává kvalitativní šetření, a to formou rozhovorů s žáky SOŠ, kteří mají problém s docházkou do školy a záškoláctvím. Jako vhodná metoda analýzy se jeví otevřené kódování (první fáze zakotvené teorie), výstupem mohou být doporučení pro školy jak zlepšit docházku žáků a kvalitu jejich středního odborného vzdělávání.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.