Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Podnikanie v oblasti cestovného ruchu v Kazachstane
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou cestovného ruchu, ktorý je súčasťou 7 hlavných smerov rozvoja inovačnej ekonomiky v Kazachstane. Je odvetvím národného hospodárstva, ktoré je schopné vytvárať rast a zamestnanosť, a súčasne prispievať k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, regionálnemu rozvoju a integrácii. Je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry financií, obchodu a služieb. Východiskom pre spracovanie práce bude analýza súčasného stavu ekonomiky krajiny, problémov a stavu rozvoja cestovného ruchu, určenie determinantov dopytu a ponuky v oblasti cestovného ruchu a následne navrhnúť opatrenia, ktoré budú viesť k rastu jeho podielu na ekonomike v danej krajine.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku