Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh a implementace adaptivního řízení inteligentních budov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Dizertační práce se bude zabývat vývojem a praktickým ověřením technologií adaptivního řízení inteligentních budov, využívající analýzu vícerozměrných signálů získávaných při provozu těchto systémů. Adaptační algoritmy budou založené na principech zpracování neurčitých informací s využitím vhodných metod a navržených algoritmů. Tyto nástroje budou využité pro sestavení simulačních modelů a pro návrh adaptivního řízení inteligentního domu. Cílem je návrh a implementace inovativní metodiky pro analýzu a rozpoznávání struktur v časově závislých datech pro řízení inteligentních budov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika