Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh adaptivního řízení s využitím frameworku ROS
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Úkolem zadaného projektu je využití robotického systému ROS (Robot Operating System), simulačního prostředí Gazebo a příp. frameworku Hadoop pro paralelní zpracování dat při návrhu a implementaci vybraného adaptivního řízení. Uvedené technologie umožňují simulační řešení zvolené aplikace s využitím předností universálního, robustního a multiplatformního robotického systému ROS v podobě flexibilního, modulárního a distribuovaného řešení.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika