Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Metodika pro vyhodnocení aktuálního provozního stavu na zařízeních jaderných elektráren v ČR
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Organizace MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) vyhlásila základní principy a požadavky, které podporují zvážení informací o riziku a analýzy rizika společně s deterministickými a stochastickými rozbory. Toto hodnocení bývá prováděno pomocí IRIDM (Integrated Risk Informed Decision Making) procesu, který je zaměřený na systematickou integraci hlavních úvah ovlivňujících jadernou bezpečnost. V rámci disertační práce bude vytvořena metodika, která bude reflektovat specifické vlastnosti českých jaderných elektráren a která bude brát v potaz deterministické a stochastické výstupy jednotlivých kontrolních systémů a z nich bude vytvářet ptimalizované a ucelené hodnocení provozního stavu jednotlivých zařízení. Nakonec bude implementován systém využívající tuto metodiku pro vybrané zařízení na JE Temelín a dojde k ověření výsledků hodnocení na základě navržené metodiky se současným stavem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika