Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh a implementace systému pro automatickou tvorbu příznaků a klasifikaci dat
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Sběr dat a tvorba databáze pro provádění experimentů. Porovnání aktuálních přístupů pro extrakci a tvorbu příznaků (například automatická tvorba příznaků - autoencoders) a výběr klíčových příznaků. Porovnání a implementace metod strojového učení pro automatickou klasifikaci dat (HMM, deep learning, semi-supervised learning).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika