Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Model e-study s dynamickými virtuálními prvky
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření, validace a ověření obecného fuzzy modelu e-study využitelného v prostředí sdílené ekonomiky. Model obsahuje dílčí komponenty, včetně e-knihovny a další prvky specifického informačního systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --