Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Asymetrické šoky v eurozóně a funkčnost automatických přizpůsobovacích mechanismů (Asymmetric shocks in eurozone and effectiveness of automatic stabilizers)
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je simulace asymetrickcýh šoků v eurozóně a testování funkčnosti automatických přizpůsobovacích mechanismů typu mobility pracovní síly, flexibility mezd. (Main objective of the thesis will be to simulate assymetric schocs in eurozone and to test effectivness of automatic adjustment mechanisms like labour or wage flexibility.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMA Economics and Management
D-HPS Hospodářská politika a správa