Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno na specifika hodnocení praktického vyučování. Cílem práce je popsat specifika hodnocení ve výuce praktického vyučování s ohledem na danou oblast výuky. V teoretické části budou popsána důležitá teoretická vychodiska diagnostiky a hodnocení. V praktické části bude pozornost zaměřena na příklady a aplikace. Důležitou částí je problematika souborných a kontrolních prací. Pedagogický výzkum může být zaměřen např. na postupy hodnocení žáků v praktickém vyučování.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.