Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Penitenciární pedagogika
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Abstrakt: Téma bakalářské práce se bude soustředit na oblast penitenciární pedagogiky. Student se na základě vlastního výběru rozhodne pro jednu z několika následujících oblastí: 1) Popis a interpretace vybrané problematiky souvisejí s výchovnou a vzdělávací činností v oblasti vězeňství na území ČR s ohledem na jejich klíčové aktéry 2) Popis a interpretace vývoje vězenství na našem území 3) Jiné dle vlastního výběru. Student bakalářskou diplomovou práci zpracuje na základě odborných zdrojů (v případě výběru tématu číslo 2 i dobových materiálů). Konkrétní metodologický postup bude konzultován osobně.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.