Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Bobr evropský v agrární krajině
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Abstrakt:
Impakt na zemědělskou půdu a produkci, ekosystémové funkce v krajině.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí