Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: Textové dokumenty jsou potenciálním zdrojem znalostí využitelných pro podporu rozhodování v celé řadě podnikových aktivit. V řadě oblastí však tomuto zdroji dat není věnována patřičná pozornost nebo je v nich celá řada nedořešených otázek. Disertační práce se bude zaměřovat na dolování znalostí relevantních pro doménu zvolenou doktorandem (marketingový výzkum, vstup na zahraniční trhy, zlepšování produktů/služeb, rozhodování o investiční strategii, analýza veřejného mínění apod.). Pro dolování znalostí se použijí zejména metody strojového učení s učitelem, bez učitele, částečně řízené metody či jejich kombinace. Během celého procesu budou využívány vhodné externí informace z předmětné problémové domény, často zpracované a zahrnuté do procesu dolování automatizovaně.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --