Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Mikrobiologie mléka a mléčných výrobků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude zaměřena na sledování významných skupin mikroorganismů popř. rodů a druhů mikrooganismů v mléce a mléčných výrobcích. Zvláštní pozornost bude věnována kontaminující mikroflóře mléka a možnostem prodloužení údržnosti mléčných výrobků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-TPO Technologie potravin
D-TPO-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů