Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci řešení disertační práce bude zkoumán vliv přírodních látek, především silic na vybrané mikroorganismy významné v potravinářství. Dále se práce bude zaměřovat na možnost využití těchto látek v boji proti nežádoucím mikroorganismům, prodloužení trvanlivosti potravin a uchovávání předmětů přicházejících do styku s potravinami a předmětů denního užívání.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-TPO Technologie potravin
D-TPO-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů