Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Volné téma
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Téma zaměřené na problematiku zpřístupňování lesa nebo krajiny, včetně zpřístupňování pro rekreační účely. Téma bude upřesněno po domluvě s vedoucím disertační práce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení