Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Quantification of water balance of forest stand with different structure and thinning applications
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: During the last decades, forest of the Czech Republic suffer by drought due to irregular distribution of precipitation during the year and increasing evaporative demands of atmosphere. As a result of these effects, too many tree species and forest stands decline or dying, especially these where is a high representation of Norway spruce. Silvicultural treatments have a principal effect on the water balance of a forest stand. Therefore, experimental part of the thesis will be focused on quantification of individual components of water balance (i.e. interception, transpiration, through-fall, stem-flow, soil moisture etc.) in forest stands differing in structure and realized type and/or intensity of thinning.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa