Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Odměny a tresty na SOŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Summary:
Odměny a tresty jsou jedny z výchovných prostředků, které učitelé mohou ve své výuce využívat, a to buď k posílení autority, udržení kázně... Účel jejich využití se různí, stejně jako forma jejich provedení. Cílem práce je zjistit, jaké odměny či tresty učitelé praktikují, jaká je jejich forma a účel. Téma nabízí kvalitativní i kvantitativní výzkumnou strategii a také různorodé metody sběru dat, a to po dohodě s vedoucím práce.

informace
There are no limitations of the topic