Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Odměny a tresty na SOŠ
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Abstrakt: Odměny a tresty jsou jedny z výchovných prostředků, které učitelé mohou ve své výuce využívat, a to buď k posílení autority, udržení kázně... Účel jejich využití se různí, stejně jako forma jejich provedení. Cílem práce je zjistit, jaké odměny či tresty učitelé praktikují, jaká je jejich forma a účel. Téma nabízí kvalitativní i kvantitativní výzkumnou strategii a také různorodé metody sběru dat, a to po dohodě s vedoucím práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení