Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Odměny a tresty na SOŠ
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Odměny a tresty jsou jedny z výchovných prostředků, které učitelé mohou ve své výuce využívat, a to buď k posílení autority, udržení kázně... Účel jejich využití se různí, stejně jako forma jejich provedení. Cílem práce je zjistit, jaké odměny či tresty učitelé praktikují, jaká je jejich forma a účel. Téma nabízí kvalitativní i kvantitativní výzkumnou strategii a také různorodé metody sběru dat, a to po dohodě s vedoucím práce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení