Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na oblasti využití uřebních pomůcek, didaktické techniky a vybavení pracovišť praktického vyučování. Cílem práce je popsat specifika využití materiálních výukových prostředků s ohledem na současné trendy a požadavky v oblasti praktického vyučování. V teoretické části bude pozornost zaměřena na teoretická vychodiska pro aplikaci učebních pomůcek a didaktické techniky do výuky. Praktická část je věnována aspektům využítí konkrétních materiálních výukových prostředků ve výuce daného oboru. Pedagogický výzkum může být zaměřen např. na vybavenost škol a způsoby využití učebních pomůcek v praktické výuce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.