Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Téma je zaměřeno na specifika hodnocení praktického vyučování. Cílem práce je popsat specifika hodnocení ve výuce praktického vyučování s ohledem na danou oblast výuky. V teoretické části budou popsána důležitá teoretická vychodiska diagnostiky a hodnocení. V praktické části bude pozornost zaměřena na příklady a aplikace. Důležitou částí je problematika souborných a kontrolních prací. Pedagogický výzkum může být zaměřen např. na postupy hodnocení žáků v praktickém vyučování.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.