Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na specifika hodnocení praktického vyučování. Cílem práce je popsat specifika hodnocení ve výuce praktického vyučování s ohledem na danou oblast výuky. V teoretické části budou popsána důležitá teoretická vychodiska diagnostiky a hodnocení. V praktické části bude pozornost zaměřena na příklady a aplikace. Důležitou částí je problematika souborných a kontrolních prací. Pedagogický výzkum může být zaměřen např. na postupy hodnocení žáků v praktickém vyučování.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.