Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno na specifika hodnocení praktického vyučování. Cílem práce je popsat specifika hodnocení ve výuce praktického vyučování s ohledem na danou oblast výuky. V teoretické části budou popsána důležitá teoretická vychodiska diagnostiky a hodnocení. V praktické části bude pozornost zaměřena na příklady a aplikace. Důležitou částí je problematika souborných a kontrolních prací. Pedagogický výzkum může být zaměřen např. na postupy hodnocení žáků v praktickém vyučování.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.