Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na návrh a inovaci vybraných a zdúvodněných oblastí obsahové stránky výuky praktického vyučování. Cílem řešení tématu je zpracovat návrh inovace vybraného uceleného celku výuky praktického vyučování (např. tematický celek) na urovni základního i rozšiřujícího učiva. Např. v podobě výukové opory, pracovních listů a pod. V teoretické části budou zpracována východiska pro tvorbu inovované obsahové struktury výuky. Předmětem zájmu praktické části bude vlastní návrh a řešení daného celku. Pedagogický výzkum může být zaměřen na ověření navrženého materiálu v praxi nebo na postoje učitelů i žáků praktického vyučování k vytvořenému materiálu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.