Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Summary: Téma je zaměřeno na aplikaci vybraných výukových metod ve výuce praktického vyučování konkrétního oboru (příbuzných oborů) na středních školách. Cílem tématu je zhodnotit teoretická východiska pro aplikaci výukových metod v oblasti praktického vyučování (teoretická část) a navrhnout odpovídající aplikace a příklady do výuky praktického vyučování(praktická část). Předmětem výzkumu mohou být aspekty využití vybraných variant metod ve výuce nebo ověření konkrétní navržené metodiky v reálné výukové praxi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SP Specialisation in pedagogy
B-SP-UPVOV Teaching of practical subjects and vocational training

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.