Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno na aplikaci vybraných výukových metod ve výuce praktického vyučování konkrétního oboru (příbuzných oborů) na středních školách. Cílem tématu je zhodnotit teoretická východiska pro aplikaci výukových metod v oblasti praktického vyučování (teoretická část) a navrhnout odpovídající aplikace a příklady do výuky praktického vyučování(praktická část). Předmětem výzkumu mohou být aspekty využití vybraných variant metod ve výuce nebo ověření konkrétní navržené metodiky v reálné výukové praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogiceB-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.