Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vlastní téma o problematice kozy bezoárové podpořené projektem
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Abstrakt: Problematika využití molekulárně-genetických analýz při chovu kozy bezoárové na LS Česká Lípa. Finanční podporu zajistí student/ka projektem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-MYSL Myslivost