Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
ICT ve vzdělávání
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bakalářské diplomové práce se bude soustředit na problematiku ICT ve vzdělávání. Student se zaměří na popis a interpretaci problematiky související s využíváním informačních a komunikačních prostředků ve výchově a vzdělávání na odborných středních školách. Výběr konkrétní problematiky provede student sám a zkonzultuje s vedoucím práce. Příklady témat: 1) Využití sociálních sítí ve výuce pohledem učitelů/žáků 2) E-learning na střední odborné škole 3) Tablety/iPAdy/Interaktivní tabule ve výuce 4) ICT kompetence u učitelů středních odborných škol apod.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení