Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Možnosti redukce mimorozvahového financování
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Mimorozvahové financování představuje vážný problém z pohledu samotné vykazující účetní jednotky a zejména uživatelů jejich účetních výkazů, tak z pohledu celé ekonomiky. Dochází ke zkreslení finanční situace i ukazatelů výkonnosti vykazujících subjektů. Proto sílí snahy o omezení těchto možností. Významnou oblast představuje vykazování leasingu, na tomto poli již (alespoň na úrovni subjektů vykazujících v souladu s mezinárodními účetními standardy) již dochází k úpravě metodických postupů směrem k zahrnutí do rozvahy nájemců, zůstává však řada oblastí, v níž existuje velké riziko mimorozvahového financování. K těmto oblastem patří např. oblast derivátových transakcí, podmíněné budoucí události, společné projekty na pořízení služeb, převody finančního majetku apod. Cíle práce je vybrané oblasti posoudit riziko špatných rozhodnutí uživatelů v důsledku nezahrnutí transakcí do rozvahy a návrh metodických postupů vykazování v dané oblasti tato rizika redukující.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance