Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Metodické postupy pro vyčíslení a zachycení goodwillu podnikatelských subjektů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Otázka zachycení goodwillu ve finančních výkazech nelze považovat za vyřešenou a uzavřenou záležitost. Práce bude zaměřena na konstrukci vhodných metodických postupů pro výpočet a zachycení druhotného, resp. prvotního goodwillu, a to tak aby účetní závěrka vykazujícího subjektu obsahovala relevantní informace, které potenciálním uživatelům poskytne věrné informace pro jejich rozhodování a nevystaví je nepřiměřenému riziku. Problematika je úzce spojena s metodami pro ocenění složek intelektuálního kapitálu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance