Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Změny podmínek soutěžního prostředí jako podnět pro změny chování firem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-EM Ekonomika a management
D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku