Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Zatímco eurozóna představuje příklad úspěšného završení konsenzuálního procesu harmonizace měnových politik v Evropě, pokroku v oblasti harmonizace fiskálních politik bylo dosaženo jen nepatrně. Záměrem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit dosaženou úroveň a dynamiku konvergence fiskálních politik v Evropě. Cílem je také identifikovat a testovat faktory fiskální konvergence. Dílčím cílem je také vyhodnotit možnosti a dopady vybraných variant dalšího vývoje fiskální integrace v Evropě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HPS Hospodářská politika a správa