Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Zatímco eurozóna představuje příklad úspěšného završení konsenzuálního procesu harmonizace měnových politik v Evropě, pokroku v oblasti harmonizace fiskálních politik bylo dosaženo jen nepatrně. Záměrem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit dosaženou úroveň a dynamiku konvergence fiskálních politik v Evropě. Cílem je také identifikovat a testovat faktory fiskální konvergence. Dílčím cílem je také vyhodnotit možnosti a dopady vybraných variant dalšího vývoje fiskální integrace v Evropě.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-HPS Hospodářská politika a správa