Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Summary:
Zatímco eurozóna představuje příklad úspěšného završení konsenzuálního procesu harmonizace měnových politik v Evropě, pokroku v oblasti harmonizace fiskálních politik bylo dosaženo jen nepatrně. Záměrem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit dosaženou úroveň a dynamiku konvergence fiskálních politik v Evropě. Cílem je také identifikovat a testovat faktory fiskální konvergence. Dílčím cílem je také vyhodnotit možnosti a dopady vybraných variant dalšího vývoje fiskální integrace v Evropě.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPA Economic policy and administration