Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblas
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem výzkumu je testování endogenního charakteru kritérií definovaných v rámci tradiční i tzv. „Nové“ teorie optimálních měnových oblastí. Výzkum je aplikován primárně na proces evropské a měnové integrace v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována testování endogenity konvergenčních procesů zemí střední a východní Evropy směrem k zemím eurozóny včetně testování reverzní kauzality. Výzkum směřuje k vyvození hospodářsko-politických implikací pro analyzované státy a regiony.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-HPS Hospodářská politika a správa