Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblas
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Summary:
Cílem výzkumu je testování endogenního charakteru kritérií definovaných v rámci tradiční i tzv. „Nové“ teorie optimálních měnových oblastí. Výzkum je aplikován primárně na proces evropské a měnové integrace v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována testování endogenity konvergenčních procesů zemí střední a východní Evropy směrem k zemím eurozóny včetně testování reverzní kauzality. Výzkum směřuje k vyvození hospodářsko-politických implikací pro analyzované státy a regiony.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPA Economic policy and administration