Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit vývoj konvergence zemí a regionů střední a východní Evropě směrem k zemím eurozóny. Předmětem zkoumání jsou procesy nominální a reálné konvergence včetně konvergence strukturální a cyklické. Předmětem analýzy je testování endogenní povahy konvergenčních procesů, faktory i dopady konvergence. Výzkum směřuje k vyvození hospodářsko-politických implikací pro analyzované státy a regiony.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM Ekonomika a management