Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Abstrakt:
Záměrem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit vývoj konvergence zemí a regionů střední a východní Evropě směrem k zemím eurozóny. Předmětem zkoumání jsou procesy nominální a reálné konvergence včetně konvergence strukturální a cyklické. Předmětem analýzy je testování endogenní povahy konvergenčních procesů, faktory i dopady konvergence. Výzkum směřuje k vyvození hospodářsko-politických implikací pro analyzované státy a regiony.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM Ekonomika a management