Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Malé a střední podniky ve veřejných zakázkách
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude posouzení aktuálních otázek týkajících se malých a střeních podniků ve vztahu k veřejným zakázkám.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku